Nabídka služeb kompostárny

Kompostárna Holubice přijímá bioodpad od občanů z obcí z blízkého okolí. Naše kontejnery kontenery jsou v obcích přístupné celoročně.