Členství v organizacích

staré úly
aszcr

Asociace Soukromého Zemědělství ČR

Stavovská organizace soukromých zemědělců České republiky. Vychází z tradic a přesvědčení o perspektivnosti rodinných farem jako základu moderního zemědělství a živého venkova. Web ASZ ČR informuje farmáře o aktualitách v legislativě, obsahuje tiskové zprávy z oboru zemědělství, zprávy z regionů, informace o počasí, ochraně rostlin a aktuální ceny komodit. K propagaci českých zemědělců slouží projekt Farma roku a Česká farma. 

Web: http://www.asz.cz/

sispo

SISPO - Svaz pro Intergorované Systémy Pěstování Ovoce

OCHRANNÁ ZNÁMKA PRO Z D R A V É O V O C E

  • Ovoce prodávané pod touto ochrannou známkou je vyrobeno za výrazně omezeného používání pesticidů a umělých hnojiv.
  • Proti škůdcům a chorobám se přednostně používá biologická ochrana (draví roztoči, ptactvo, slunéčka atd.).
  • Nezávadnost ovoce je garantována rozbory na obsah těžkých kovů.
  • Výroba ovoce je kontrolována Svazem pro integrované systémy pěstování ovoce.
  • Podmínky výroby jsou v souladu s přísnými mezinárodními normami.
  • Ovoce se pěstuje v ekologicky nejvhodnějších oblastech, málo zatížených emisemi.
  • Právo používat ochrannou známku je udělováno pěstitelům vždy pouze pro jeden rok.

SISPO ovoce je produkováno výhradně v Českých zemích Chráněno ochrannou známkou

Web: http://www.ovocnarska-unie.cz/web/web-sispo/

středočeská unie


Středočeská unie ovocnářské a školkařské družstvo

Vzniklo v roce 1993 a je nedílnou součástí celorepublikové Ovocnářské unie ČR. Jeho členové obhospodařují výměru 1.611 ha ovocných výsadeb (z toho 35 ha ovocných školek) od Polabí přes Železné hory až ke Středočeské pahorkatině. Mají skladovou kapacitou 17.700 t ovoce (ULO, řízená atmosféra, chlazené sklady). Pěstují především jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, červený a černý rybíz, maliny, jahody, ale také broskve, meruňky nebo vinnou révu.
Našim cílem je seznamovat členy unie s praktickými zkušenostmi při pěstování ovoce a školkařských výrobků a hájit jejich zájmy, nejen v rámci středočeského regionu, ale i z ostatních regionálních unií v rámci republiky, EU a dalších zemí.

Web: http://www.ovounie.cz/

ČSV logo


Český svaz včelařů z. s.

ZO Libčice nad Vltavou

Mezi hlavní úkoly Českého svazu včelařů patří péče o růst odborné a společenské úrovně členů, působení na mládež a její získávání pro chovatelskou činnost, spolupráce se zákonodárnými a výkonnými státními orgány, vládními institucemi a nevládními organizacemi za účelem zajišťování legislativních kroků a dalších aktivit vedoucích k podpoře oboru včelařství, výzkumu, dobrého zdravotního stavu včelstev, opylovací funkce včel jako nenahraditelné přírodní aktivity a ochrany zdrojů snůšky. Veškerá činnost svazu se řídí stanovami, které jsou jeho základním programovým dokumentem. 

Vytvořeno 16.2.2008 17:40:14 | přečteno 5084x | brozek